Departement Enkhuizen van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen is de oudste vereniging in de stad Enkhuizen en zij viert dit jaar haar 225-jarig bestaan! 
In een van de rubrieken (Startpagina) kunt u een artikel lezen dat de Vereniging Oud Enkhuizen onlangs heeft laten plaatsen in het Nieuwsblad voor Enkhuizen e.o. over onze Maatschappij !

Het aantal leden neemt de laatste jaren gestadig toe. Het lidmaatschap is geldig voor één huisadres.
Voor de bijeenkomsten mag ieder lid gratis een introducé meenemen. Voor meerdaagse reisjes dienen introducés lid te worden!  

Wij proberen het jaarprogramma dusdanig in te kleden, dat zowel inhoudelijk als constructief het ook écht van nut is voor de leden. Eén van de hoogtepunten in het programma is een 5-daagse culturele reis naar het buitenland.

Mede door het groeiende aantal leden vinden alle bijeenkomsten vanf heden plaats in de Nieuwe Doelen te Enkuizen.

Ons programma voor dit seizoen vindt u in de rubriek 'Programma 2023-2024' ! 
Ook treft u hierin ons programmaboekje aan voor de 5-daagse reis naar het Zwarte Woud.

Alle leden ontvangen in september een nieuw programmaboekje alsmede de contributienota.
Ons NUT seizoen begint in september altijd met de ledenvergadering en de laatste activiteid vindt meestal plaats in mei/juni. Naast het programmaboekje ontvangen alle leden ca. 10 dagen vóór een activiteit nog een herinnering met extra informatie.

Wat betreft meerdaagse reisjes ontvangen alle leden, zo mogelijk, gelijktijdig een programmaboekje.
Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst gereserveerd.

Kortom... onze vereniging is de laatste jaren weer springlevend en zij onderneemt van alles, zoals u kunt zien in de rubriek 'Activiteiten'.

Wilt u lid worden? Hartelijk welkom. Voor aanmelding verwijzen wij u naar de rubriek 'Aanmelden als lid'.

Een blik op Enkhuizen....... vanaf ??